Intensive Lemurië en Atlantis

Intensive Lemurië en Atlantis

Ayahuasca intensive

thema: Lemurië en Atlantis

aansluitend een aangepaste Ayahuasca ceremonie 

Datum word na de zomervakantie ingepland.

Lemurië / Atlantis Ayahuasca intensive: 
09.30-10.00 inloop
10.00-11.00 kennismaking
11.00- 13.00 workshop deel 1 Anne-Marie
14.00-15.00 warme maaltijd
15.00 -17.00 workshop deel 2 Anne-Marie
17.00- 17.30 inleiding Ayahuasca als er nieuwe reizigers zijn. 

17.30- 23.30  een  kleine Ayahuasca ceremonie | Ceremonie leider Quirine Begeleiding Hanny en Anne-marie
23.30 lichte maaltijd

Volgende dag
9.00 -10.00 ontbijt
10.00- 12.00 evaluatie

Kosten van deze intensive € 215

Belangrijk om te weten: 
We overnachten in de ceremonie ruimte. 
Neem zelf je eigen hoofdkussen en dekbed mee. 
Er zijn geen doucheruimtes aanwezig.

Workshop Info: 

Voel je herkenning of raakt bovenstaande tekst jou? Heb je al heel lang het gevoel dat wat je wilt zeggen er niet uit komt? Heb je het gevoel dat je meer met je stem kunt en dat je daarin geblokkeerd wordt? Wil je deze blokkades opheffen? We gaan werken met beelden, muziek en energieën en als het nodig is met energetische opstellingen.


Lemurië en Atlantis
Lemurië heeft heel lang bestaan. Er zijn vele verhalen bekend over Lemurië. Ook zul je als je je verdiept in die verhalen verschillende dingen horen. Pak het stuk uit al die verhalen dat jou aanspreekt en dat naar jouw gevoel klopt. 

Lemurië is een continent dat in de Stille Oceaan is verdwenen. Het continent wordt ook wel aangeduid als Mu, het moedereiland. Lemurië bestond van ongeveer 4.500.000 jaar voor Chr. tot ongeveer 12.000 jaren geleden. 

Atlantis is ook een beschaving die lang geleden ten onder is gegaan. Atlantis heeft in 3 verschillende tijdsperiodes bestaan. De juiste plaats waar Atlantis is geweest is nog steeds niet bekend. Er zijn vele verhalen die zeggen in welk continent Atlantis gelegen heeft, maar de echte waarheid is nog steeds niet boven water gekomen. Dit komt omdat er vele geheimen uit die tijd mee ten onder zijn gegaan. Als deze informatie op dit moment boven water zou komen, kan deze informatie misbruikt worden door de mensheid die nog niet klaar is voor deze kennis. De Atlantiërs waren afkomstig uit het universum en leefde samen met de mensen. Ze vonden dat de mensen dom waren en onderdrukten de mensen. Ze overheersten de mensheid. Vooral macht en manipulatie werden gebruikt om de mensheid te onderdrukken. 

De Lemurianen leefden op zichzelf. Er waren maar heel weinig mensen die contact hadden met de Lemurianen, die ook uit het universum kwamen. 

De Lemurianen zeiden over de mensheid: wij geloven in de vrije wil en zelfbeschikking van de mensen en wij distantiëren ons van de Atlantiërs en de mensheid. We zonderen ons af en we bemoeien ons niet meer met de andere zielen op de aarde. Deze overtuigingen zorgde voor oorlog tussen Atlantis en Lemurië. Er zijn veel zielen die nog steeds veel pijn en trauma’s meedragen uit deze tijd. Daardoor zijn de herinneringen uit die tijd ook volledig afgesloten omdat het einde zo pijnlijk en tragisch was. Doordat deze pijn en verdriet diep begraven zijn in je onderbewustzijn, belemmeren ze je te herinneren hoe groot je krachten waren en wat voor krachten je hebt. Door deze oorlog is het energie niveau van de Atlantiërs en de Lemurianen erg gedaald. De Atlantiërs en Lemurianen wisten dat door deze oorlogen hun continenten zouden vergaan. Dit heeft 15.000 jaar geduurd. In deze tijd werden deze zielen veel en veel ouder dan tegenwoordig. Degenen die de oorlog hebben ontketend, hebben ook de vernietiging van eerst Lemurië en 200 jaar later Atlantis meegemaakt. 
Door deze blokkades op te heffen kunnen de herinneringen weer bovenkomen en weet je weer wie je in werkelijk bent en hoe groots je werkelijk bent.

Lemurië is ten ondergegaan en de hogepriesteressen zijn gaan zingen tot op het moment dat het water aan hun lippen stond. Ze hebben voor henzelf en de mensen die toen bij hun waren de angst weggezongen om ervoor te zorgen dat ze konden ascenderen. Dit is gelukt, ze zijn geascendeerd.  Er is alleen een kanttekening bij dit geheel. Doordat de angst er niet mocht zijn en werd onderdrukt is de angst een eigen leven gaan lijden.

Atlantis is ook ten onder gegaan alleen zijn de Atlantiërs niet geaccendeerd. De wezens die op dat Atlantis leefden zijn ondergegaan met het water tijdens het zinken van dit continent.

  De workshop Lemurië en Atlantis wordt vervolgd door een Ayahuasca ceremonie. We willen je hieronder informeren hoe dit gaat verlopen.

 

Anne-Marie van Hees verzorgt de workshop. Dat zijn 2 blokken van ongeveer 2 uur.

Al tijdens deze workshop zal voor iedere deelnemer het proces beginnen.

Het is niet alleen een overdracht van kennis.

Het is meer een regressie door middel, van een geleide meditatie.

Ondanks dat je nog geen Ayahuasca hebt gedronken, kan er al veel los komen.

De ayahuascaceremonie in de avonduren zal daarom ook anders verlopen dan je gewend bent.

Deze ceremonie is bedoeld als een verdieping van de workshop.

Om te voorkomen dat er onopgeloste stukken blijven, zal  er  maar één schenking zijn en de hoeveelheid ayahuasca zal minder zijn dan tijdens eerdere reizen.

De workshop in de middag  zal ongetwijfeld al veel wakker gemaakt hebben.

De Ayahuasca zal je denken meer naar de achtergrond brengen, maar je dagbewustzijn zal nog wel wakker blijven. Aldus blijf je helderder en kunnen begeleiders je beter helpen.

In nauw overleg met Anna-Marie en naar aanleiding van onze eigen ervaring met de workshop en daarop volgende ayahuascaceremonie hebben we hiertoe besloten.

  

  • Facebook - Grey Circle
..volg mij op Facebook