Algeme voorwaarden

  1. Voor de ceremonie zal iedere deelnemer van Krystalayahuasca alle informatie krijgen die nodig is voor een veilige deelname aan de ceremonie. De deelnemer verplicht zich om deze informatie te lezen en alle gegevens aan Krystalayahuasca te verstrekken die van belang kunnen zijn voor deelname aan de ceremonie. Een aantal psychische en medische condities kunnen ervoor zorgen dat je een contra indicatie krijgt voor deelname aan een Ayahuasca ceremonie of dat je bepaalde medicijnen of voedingssupplementen tijdelijk of helemaal niet mag gebruiken. Laat ons altijd weten of er bij jou zulke omstandigheden zijn. In overleg met de arts kijken we of deelname voor jou mogelijk is en onder welke condities. Het advies van de arts is bindend. De kosten van dit consult €25,- zullen we in rekening brengen wanneer er afgezien wordt van deelname. Of wanneer deelname door dit medicijn gebruik niet mogelijk is. Bij het niet op tijd aanleveren van deze informatie kan Krystalayahuasca beslissen dat het recht op deelname vervalt. Met de informatie die door de deelnemers verstrekt wordt aan Krystalayahuasca en haar medewerkers, zal op een vertrouwelijke manier worden omgegaan. De privacywetgeving zal worden gerespecteerd.

  2. Deelname aan de ceremonie is geheel op eigen initiatief en voor eigen risico. Krystalayahuasca is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen ontstaan doordat de deelnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft versterkt

  3. Bij inschrijving wordt de deelnemer verplicht tot betaling zoals vermeld op de website  (* typfouten voorbehouden )De betaling moet op de afgesproken tijd binnen zijn. Bij niet op tijd betalen kan het recht op deelname vervallen.

  4. Indien een inschrijving voor een ceremonie wordt afgezegd, kunnen daar kosten aan verbonden zijn.

       -Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor de ceremonie

       -Annuleren tussen 4 en 2 weken voor de ceremonie kost € 20,- (administratie                           kosten).

       -Annuleringskosten binnen 2 weken voor de ceremonie bedraagt 50% van het                        oorspronkelijke bedrag.

       - Annuleringskosten binnen 1 week voor de ceremonie bedraagt 75% van het                               oorspronkelijke bedrag.

       - Bij annulering op de dag zelf wordt 100% in rekening gebracht.

       - Voor het verplaatsen van de ingeschreven datum worden geen kosten in rekening             gebracht. Mits het aan bovengenoemde regels voldoet.

       -Als door onvoorziene omstandigheden de ceremonie wordt geannuleerd is                               Krystalayahuasca niet aansprakelijk voor de eventuele geleden schaden.

       -Bij het afzeggen van een ceremonie waarbij de arts heeft gekeken of er een contra-              indicatie is worden de kosten van € 25,- berekend.

  • Facebook - Grey Circle
..volg mij op Facebook